11 محصول
مرتب‌سازی:

الارو

معرفی محصولات الارو

ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ روز اروﭘﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳت و مو اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻻﺑﺮاﺗﻮار وﻧﺎژ در ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻻرو ﺑﻮده اﺳﺖ.

الارو در ژانویه 2007 در بهترین شهر فرانسه برای زندگی، آنژه متولد شد. شعار این برند از دو نماد اصلی آنژه یعنی زیبایی و سلامتی گرفته شده است. نام الارو مخفف سه لغت فرانسوی زن، هنر و آب است.

ﺑﺮﻧﺪ اﻻرو ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻗﯿﻖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﻓﺮاﻧﺴﻮى اﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎﻻى اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎرى از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ، ﻋﻼوه ﺑﺮ وناژ فرانسه ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪى در ﮐﺎﻧﺎدا و ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﯿﺰ دارد.

تمامی محصولات الارو مورد تأیید درماتولوژیست ها و متخصصان پوست و مو هستند.

این محصولات نیازهای روزانه پوست و موی شما را تأمین می‌کنند. کیفیت بالا مهمترین شعار و خواسته وناژ است. پس محصولات الارو درموکازمتیک هستند.

در نتیجه در فرمولاسیون‌های الارو، هر چه را که از یک محصول COSMETIC و آرایشی انتظار دارید، در ترکیب با استانداردهای مورد تأیید پزشکان و متخصصان پیدا می‌کنید.

برای ساخت محصولات الارو مرغوب ترین و با کیفیت ترین مواد اولیه استفاده می‌شود و کلیه مواد به کار رفته در الارو سازگار با نوع پوست و موی افراد انتخاب می‌شود و در صورت استفاده مطابق با راهنما بهترین تأثیر را بر روی پوست و موی شما خواهد گذاشت.

محصولات الارو

محصولات الارو

رسالت ما تولید محصولات مراقبت از زیبایی استثنایی است که ظاهری جوان و با وقار به مشتریان ‌مان بدهد. تلاشی بی‌وقفه برای ساخت یک محیط کاری مثبت و سلامت، که در کیفیت محصولات‌ مان منعکس شود. مأموریت ما در ایجاد ثبات استانداردهای کیفی و موفقیت در محصولات‌ مان با پایبندی به دستورالعمل‌های عالی تولید معنی می‌شود.

هر حرف الارو شعار مهمی را یدک می‌کشد که دانستن آن‌ها تصویری دقیق از اهداف و محصولات الارو به شما می‌دهد.
  • Hydrates ta peau
    پوستت را مرطوب می‌کند
دیدگاه ما، ماندن به عنوان نامی قابل اعتماد و شناخته شده در صنعت مراقبت از زیبایی است. رشد شهرت الارو به عنوان محصولی است که به مشتریان در راه رسیدن به وقار و زیبایی پوست و مو کمک می‌کند.
تلاش بی حد و اندازه برای رساندن محصولات الارو به هر میز آرایش در هر خانه‌، به دلیل دسترسی مردم به محصولات مراقبت از پوست و مو با کیفیت است.