ادیب اکسیر

معرفی شرکت ادیب اکسیر و محصولات آن

شرایط متنوع اقلیمی و تنوع پوشش گیاهی کشور ایران به طور اعم و مناطق کردنشین به طور اخص، سبب شده است که از دیرباز مردم این مناطق به گیاهان دارویی توجه خاصی داشته باشند.

به همین دلیل، گیاهان دارویی این مناطق به جهت حفظ محیط زیست و درمان بیماریها و تهیه مواد اولیه جهت صنایع مختلف، ایجاد اشتغال و تأمین منبعی درست جهت صادرات، حائز اهمیت بوده اند.

همچنین، مصرف گیاهان دارویی از دیرباز در کشور متداول بوده و چه بسا بیماریهای لاعلاج که با استفاده از گیاهان دارویی معالجه شده است.

پیشینه دانش فنی تولید محصولات شرکت ادیب درم، آمیخته از دو بعد است.

یک بعد آن، جنبه موروثی دارد که در آن، خانواده ادیب حسامی از دیرباز مشغول فعالیت در حوزه گیاهان دارویی و بومی منطقه بوده اند.

دیگر جنبه آن را میتوان کسب دانش آکادمیک و تحصیلات دانشگاهی دکتر محمدآسا ادیب حسامی دانست.

مقارن با تحصیل علوم دارویی، پژوهشهای مختلفی با همکاری بسیاری از دانشگاههای جهان، روی محصولات متنوع صورت گرفت.

بعنوان مثال، محصول ادیب درم ماحصل این همکاری است که به یکی از محصولات برتر در زمینه ترمیم کننده پوستتبدیل شد.

پماد ترمیم کننده ادیب درم تاییدیه های علمی یکی از دانشگاههای دوسلدورف آلمان را دارد که در این زمینه نوعی نوآوری در علم پزشکی محسوب میگردد.

مراکز فروش محصولات ادیب اکسیر

در حال حاضر محصولات شرکت ادیب اکسیر در داروخانه های سراسر کشور موجود میباشد.

آمیخته محصولات شرکت ادیب اکسیر عبارت اند از: