ژل ضد واریس واریژل
ژل واریس واریژل
ژل موضعی واریژل درمان واریس پا
ژل واریس واریژل حاوی عصاره شاه بلوط هندی
ژل ضد واریس واریژل
ژل ضد واریس واریژل
ژل واریس واریژل
ژل موضعی واریژل درمان واریس پا
ژل واریس واریژل حاوی عصاره شاه بلوط هندی
ژل ضد واریس واریژل

ژل موضعی واریس واریژل رازکVV_R880


11,800 تومان

در انبار موجود نمی باشد

ژل واریس واریژل  به بهبود واریس سطحی و عمیق وریدی کمک می کند و برطرف کننده درد و احساس سنگینی در پاها و گاهش دهنده درد های شبانه و خارش و التهاب پاها می باشد. این ژل حاوی عصاره شاه بلوط هندی است.