پماد عرق سوز
پماد آفتاب سوختگی کالاندولا
پماد ماری گلد ادرار سوختگی نوزاد
پماد عرق سوز
پماد عرق سوز
پماد آفتاب سوختگی کالاندولا
پماد ماری گلد ادرار سوختگی نوزاد
پماد عرق سوز

پماد ماری گلد ضد سوختگی و التهاب پوستیMRGLD-dg6840


16,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

پماد ماریگلد شرکت توسن دارو از گیاه دارویی کالاندولا افیسینالیس یا گل همیشه بهار تولید شده و برای درمان مشکلات پوستی مثل خارش و سوزش، نیش و گزش حشرات، آفتاب سوختگیف عرق سوز و ادرار سوختگی نوزادان و سایر التهابات پوستی کاربرد دارد.