شربت-تمرهندی-ملین-و-مسهل-کیمیاگر
تامارین-ملین-و-مسهل
شربت-تمرهندی-کیمیاگر-توس
شربت-تمرهندی-کیمیاگر-توس
شربت-تمرهندی-ملین-و-مسهل-کیمیاگر
شربت-ملین-تامارین
شربت-ملین-تمرهندی-کیمیاگر
شربت-تمرهندی-ملین-و-مسهل-کیمیاگر
تامارین-ملین-و-مسهل
شربت-تمرهندی-کیمیاگر-توس
شربت-تمرهندی-کیمیاگر-توس
شربت-تمرهندی-ملین-و-مسهل-کیمیاگر
شربت-ملین-تامارین
شربت-ملین-تمرهندی-کیمیاگر

شربت تامارین (تمر هندی) کیمیاگرT_KT220


۲۰,۳۰۰ تومان

موجود در انبار

آخرین بروزرسانی : 29 آوریل, 2022

شربت تمر هندی یا تامارین متشکل از ترکیبات گیاهی ملین و مسهل، دافع صفرا و خلط آور است.