شربت-خلط-آور-و-ضدسرفه-تیموس-کامپاند
شربت-خلط-آور-و-ضدسرفه-تیموس-کامپاند
شربت-آویشن-و-انجیر-تیمکس
شربت-آویشن-و-انجیر-تیموس
شربت-تیموس-کامپاند-کیم
شربت-تیموس-کامپاند-کیم
شربت-خلط-آور-و-ضدسرفه-تیموس-کامپاند
شربت-خلط-آور-و-ضدسرفه-تیموس-کامپاند
شربت-آویشن-و-انجیر-تیمکس
شربت-آویشن-و-انجیر-تیموس
شربت-تیموس-کامپاند-کیم
شربت-تیموس-کامپاند-کیم

شربت تیموس کامپاند کیم: ضد سرفهTC_KT990


15,000 تومان

3 در انبار

شربت تیموس کامپاند کیم حاوی عسل و آویشن بوده که یک تسکین دهنده خوب برای گلو بوده و ضد سرفه و خلط آور است.