شربت گل گاوزبان برای کودک
شربت گل گاوزبان کیمیاگر
گل گاوزبان ایرانی Echium amoenum
شربت گل گاوزبان و عسل
شربت گل گاوزبان برای کودک
شربت گل گاوزبان کیمیاگر
گل گاوزبان ایرانی Echium amoenum
شربت گل گاوزبان و عسل

شربت گل گاوزبا و عسل کیمیاگر یک داروی ضد اضطراب و استرس است که علاوه بر آرامبخشی، اثر ضد سرفه و رفع خشکی و خشونت سینه را نیز دارد و در درمان وسواس فکری و عملی و تنش های روحی و عاطفی کاربرد دارد.