روکاردین قائم دارو
روکاردین قائم دارو
روکاردین قائم دارو
روکاردین قائم دارو
روکاردین قائم دارو
روکاردین قائم دارو
روکاردین قائم دارو
روکاردین قائم دارو

کپسول روکاردین قائم دارو

0 نقد و بررسی
وضعیت کالا : موجود است.
شناسه محصول : کپسول روکاردین قائم دارو

مواد موثره موجود در گیاه کراتاگوس اکسی آکاتنا شامل فلاونوئیدها ، گلیکوزیدهای O و C می باشد، گلیکوزید O باعث القاء مهار تجمع پلاکت ها ، افزایش جریان خون کرونری و گلیکوزید Cباعث کاهش رسوبات درون رگی می شود و فلاونوئیدهای موجود در این گیاه با ایجاد آثار آنتی اکسیدانی قوی، نقش زداینده رادیکال های آزاد اکسیژن (این رادیکال ها در ایجاد پیشرفت برخی بیماری های قلبی-عروقی نظیر ایسکمی میوکارد موثرند) از دیواره درونی رگ ها را ایفا می کند ، درنتیجه از گرفتگی و انسداد عروق قلبی جلوگیری می نماید.

قیمت : 7,000 تومان

2 در انبار