میگرن و سردرد
میگرن و سردرد
تاناستوم
قطره تاناستوم زردبند
میگرن و سردرد
میگرن و سردرد
تاناستوم
قطره تاناستوم زردبند

تاناستوم: بهبود میگرنTA-zb301


قطره خوراکی تاناستوم زردبند باعث کاهش تعداد دفعات حمله های میگرنی و کاهش شدت آن میشود. برای کسانی که در مراحل ابتدایی سردردهای میگرنی هستند به عنوان پیشگیری کننده عمل میکند.