دهانشویه ماتریکا باریج
دهانشویه ماتریکا باریج
دهانشویه ماتریکا باریج
دهانشویه ماتریکا باریج

دهانشویه ماتریکا باریج: ضد آفت، ترمیم زخم و التهاب و تقویت لثهMTRCMW-dg5358

(دیدگاه کاربر 1)

دهانشویه ماتریکا باریج

دهانشویه ماتریکا باریج اسانس یک دهانشویه گیاهی است که با استفاده از عصاره گیاهان دارویی به خصوص بابونه آلمانی تولید شده است و می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای دهانشویه های خارجی و شیمیایی که اغلب از کلرهگزیدین تولید شده اند باشد.