دهانشویه ماتریکا باریج
دهانشویه ماتریکا باریج
دهانشویه ماتریکا باریج
دهانشویه ماتریکا باریج

دهان شویه ماتریکا باریج: ضد آفت، ترمیم زخم و التهاب و تقویت لثهدهان شویه ماتریکا باریج

(دیدگاه کاربر 1)

دهانشویه ماتریکا باریج

دهانشویه ماتریکا باریج اسانس یک دهانشویه گیاهی است که با استفاده از عصاره گیاهان دارویی به خصوص بابونه آلمانی تولید شده است و می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای دهانشویه های خارجی و شیمیایی که اغلب از کلرهگزیدین تولید شده اند باشد.