قرص آلیوم اس
قرص آلیوم-اس دینه ایران
قرص آلیوم اس دینه ایران
قرص آلیوم اس
قرص آلیوم اس
قرص آلیوم-اس دینه ایران
قرص آلیوم اس دینه ایران
قرص آلیوم اس

از قرص سیر آلیوم اس میتوانید برای کاهش چربی خون و فشار خون بالا و همچنین پیشگیری از بیماری های قلبی – عروقی، درمان عفونتهای مجاری تنفسی فوقانی میتوانید بهره مند شوید.