اشتها آور گیاهی
بهترین اشتها آور گیاهی
قطره خوراکی نارنج زردبند
اشتها آور گیاهی
اشتها آور گیاهی
بهترین اشتها آور گیاهی
قطره خوراکی نارنج زردبند
اشتها آور گیاهی

قطره اشتهاآور نارنجBO_Zb110


11,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

قطره خوراکی نارنج زردبند با افزایش ترشح شیره معده سبب افزایش اشتها شده و از سوءهاضمه جلوگیری میکنید. از آن میتوان به عنوان چاشنی نیز در غذا استفاده کرد.