داروی-ضد-اضطراب-گیاهی
درمان--بی-خوابی-با-گیاهان-دارویی
قطره-گل-ساعتی-ایران-داروک
قطره گل ساعتی خواب آور
خواب آور گیاهی
داروی خواب آور گیاهی
داروی-ضد-اضطراب-گیاهی
درمان--بی-خوابی-با-گیاهان-دارویی
قطره-گل-ساعتی-ایران-داروک
قطره گل ساعتی خواب آور
خواب آور گیاهی
داروی خواب آور گیاهی

قطره پاسی پی که گرفته شده از گیاه گل ساعتی است. یک آرامبخش و خواب آور گیاهی بوده که اضطراب و اسپاسم عضلانی را هم از بین میبرد. به راحتی میتوان آن را جایگزین داروهای ضد اضطراب و خواب آور شیمیایی کرد.