یبوست حاملگی
پسیلیوم و لاغری
درمان یبوست بارداری
مصرف پسیلیوم در بارداری
پسیلیوم و لاغری
داروی یبوست بارداری
یبوست حاملگی
پسیلیوم و لاغری
درمان یبوست بارداری
مصرف پسیلیوم در بارداری
پسیلیوم و لاغری
داروی یبوست بارداری

گرانول پسیلیوم دینه یک ملین گیاهی برای درمان یبوست است که می توان از آن برای یبوست بارداری ، یبوست کودکان، یبوست کهنسالان و همچنین برای تسریع درمان هموروئید بواسیر و فیشر آنال استفاده کرد.