قیمت گالگا گیاه دارویی
قرص گالگا برای بارداری و قند خون
قیمت گالگا گیاه دارویی
دمنوش گیاهی گالگا دیابت قند خون
گالگا قرص گیاهی قند خون
قیمت گالگا گیاه دارویی
قرص گالگا برای بارداری و قند خون
قیمت گالگا گیاه دارویی
دمنوش گیاهی گالگا دیابت قند خون
گالگا قرص گیاهی قند خون

پودر گیاه گالگا: کمک به کاهش قند خون در دیابت نوع دوGHP_Z620


پودر گیاه گالگا محصول شرکت دارویی زردبند برای کاهش قند خون در دیابت نوع دو استفاده میشود. خواص این گیاه در کاهش همزمان قندخون و چربی و کاهش وزن سبب گردیده است که از در فرمولاسیون مکمل های ضد پیری استفاده شود.