هماتوگل گل دارو
شربت هماتوگل
شربت هماتوگل
هماتوگل گل دارو
شربت هماتوگل
شربت هماتوگل

شربت گیاهی هماتوگلHMTGL-dg5530


• عصاره تغلیظ شده پنیرک، گلهای بابونه، رازیانه، اسفناج و میوه گل سرخ • آبمیوه تغلیظ شده انگور قرمز،سیب،کرانبری، انار و بلاک بری • گلوکونات آهن • ویتامین های B1,B2,B6,B12 و C