عصاره لاوندر راه حل بیخوابی
قطره خوراکی اسطخودوس لاوندر
عصاره لاوندر قطره اسطوخودوس
قطره اسطوخودوس عصاره لاوندر راه حل بیخوابی
عصاره لاوندر راه حل بیخوابی
قطره خوراکی اسطخودوس لاوندر
عصاره لاوندر قطره اسطوخودوس
قطره اسطوخودوس عصاره لاوندر راه حل بیخوابی

قطره خوراکی اسطوخودوس زردبندLVDR-dg6792


24,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

قطره خوراکی اسطوخودوس زردبند به عنوان داروی کاهنده اضطراب و آرامبخش و راه حل بیخوابی مورد استفاده قرار میگیرد که از گیاه اسطوخودوس یا لاوندر گرفته شده است.