انفیه سینوزیت سردرد
انفیه سینوزیت سردرد
انفیه سینوزیت سردرد
انفیه سینوزیت سردرد

انفیه کندش ساخت شرکت داروسازی طیبی پاکستان و تولید شده از ریشه گیاه کندش است که برای درمان سینوزیت، سردردهای مزمن و همچنین احتقان و گرفتگی بینی که در اثر سرماخوردگی ایجاد می شود مفید است.