روغن اسطوخودوس نوشاد
روغن اسطوخودوس نوشاد
روغن اسطوخودوس نوشاد
روغن اسطوخودوس نوشاد
روغن اسطوخودوس نوشاد
روغن اسطوخودوس نوشاد
روغن اسطوخودوس نوشاد
روغن اسطوخودوس نوشاد
روغن اسطوخودوس نوشاد
روغن اسطوخودوس نوشاد

روغن اسطوخودوس نوشادLR-N35299


33,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

روغن اسطوخودوس نوشاد محصولی گیاهی بوده که از آن می توانید به صورت موضعی برای کاهش دردهای روماتیسمی استفاده کنید و در مصرف خوراکی هم به عنوان آرامبخش و ضد سرفه قابل استفاده است.