قطره گل سرخ زردبند
افشره گل محمدی زردبند
افشره گل محمدی زردبند
افشره گل محمدی زردبند
افشره گل محمدی زردبند
قطره گل سرخ زردبند
افشره گل محمدی زردبند
افشره گل محمدی زردبند
افشره گل محمدی زردبند
افشره گل محمدی زردبند

قطره خوراکی گل محمدی زردبندRSDRP-dg3360


62,700 تومان

در انبار موجود نمی باشد

از قطره خوراکی گل محمدی زردبند هم برای درمان سرد مزاجی خانم ها و هم سردمزاجی آقایان میتوانید استفاده کنید. این قطره همچنین ضد افسردگی می باشد و عوارض داروهای شیمیایی را ندارد.