روغن-لاغری-شکم
روغن-لاغری-شکم
روغن-لاغری-شکم
روغن-لاغری-شکم
روغن-لاغری-شکم
روغن-لاغری-شکم
روغن-لاغری-شکم
روغن-لاغری-شکم
روغن-لاغری-شکم
روغن-لاغری-شکم
روغن-لاغری-شکم
روغن-لاغری-شکم

روغن لاغری موضعی سودوفیت فراطبSDFT-dg27677


50,000 تومان

موجود در انبار

آخرین بروزرسانی : 26 نوامبر, 2021

روغن لاغری موضعی سودوفیت

سودوفیت یک روغن معرق است که با مالیده شدن بر روی شکم، پهلوها، باسن و سینه ها می تواند باعث ایجاد عرق و چربی سوزی در این ناحیه ها شده و لذا به عنوان روغن لاغری شکم یا روغن لاغری موضعی شناخته می شود.