عصاره گل ختمی زردبند
عصاره گل ختمی زردبند
عصاره گل ختمی زردبند
عصاره گل ختمی زردبند
عصاره ختمی زردبند
عصاره گل ختمی زردبند
عصاره گل ختمی زردبند
عصاره گل ختمی زردبند
عصاره گل ختمی زردبند
عصاره ختمی زردبند

عصاره گل ختمی زردبند: خلط آور و ضد سرفه3


29,000 تومان

در انبار موجود نمی باشد

عصاره گل ختمی به دلیل داشتن ترکیبات پلی ساکاریدی که دارد به رفع سرفه های خشک و صاف کردن مجاری تنفسی کمک می کند همچنین از آن می توانید به عنوان خلط آور گیاهی نیز استفاده کنید.