مریکر-سفوف-خفقان-فراطب
مریکر-سفوف-خفقان-فراطب
مریکر-سفوف-خفقان-فراطب
مریکر-سفوف-خفقان-فراطب
مریکر-سفوف-خفقان-فراطب
مریکر-سفوف-خفقان-فراطب
مریکر-سفوف-خفقان-فراطب
مریکر-سفوف-خفقان-فراطب
مریکر-سفوف-خفقان-فراطب
مریکر-سفوف-خفقان-فراطب

کپسول مریکر (سفوف خفقان) : آرامبخش، رفع اضطراب و تپش قلبMRCR-dg2295


22,500 تومان

موجود در انبار

آخرین بروزرسانی : 9 اکتبر, 2021

کپسول سفوف خفقان یک داروی سنتی گیاهی است که برای کنترل حالتهای استرس و اضطراب شدید که باعث احساس خفگی در قلب، تنگی نفس، کرختی و گزگز دست و پا، خستگی و بیحالی مفرط و سرگیجه و ضعف می شود، کاربرد دارد.