پماد موضعی آرتریکام
پماد موضعی آرتریکام
پماد موضعی آرتریکام
پماد موضعی آرتریکام
پماد موضعی آرتریکام
پماد آرتریکام
پماد آرتریکام
پماد موضعی آرتریکام
پماد موضعی آرتریکام
پماد موضعی آرتریکام
پماد موضعی آرتریکام
پماد موضعی آرتریکام
پماد آرتریکام
پماد آرتریکام

پماد آرتریکام : آرتروز و دردهای عضلانیAR_VD310


49,600 تومان

موجود در انبار

آخرین بروزرسانی : 5 می, 2021

پماد موضعی آرتریکام در درمان موضعی درد و تورم در آتروز زانو (آرتریت دژنراتیو) ، درد عضلانی حاد اطراف ستون فقرات، رگ به رگ شدن، کبودی، کوفتگی و آسیب های های ورزشی قابل استفاده است.