پماد زنجبیل جینجرول
خرید پماد زنجبیل
خرید پماد زنجبیل
پماد زنجبیل جینجرول
پماد زنجبیل جینجرول
پماد مسکن درد مفاصل
پماد زنجبیل جینجرول
خرید پماد زنجبیل
خرید پماد زنجبیل
پماد زنجبیل جینجرول
پماد زنجبیل جینجرول
پماد مسکن درد مفاصل

پماد زنجبیل جینجرولGin_DS510


26,500 تومان

در انبار موجود نمی باشد

از پماد زنجبیل جینجرول می توان برای کاهش درد مفاصل و دردهای عضلانی استفاده کرد. همچنین ترکیبات گیاهی موجود در زنجبیل جینجرول برای آرتروز و روماتیسم و اسپاسم عضلات مناسب است.