12 میلی لیتر

1 کالا

  • تقویت ابرو و مژه گیاهی

    محلول تقویت ابرو لامینین

    49,500 تومان
    محلول تقویت ابرو لامینین یک محلول گیاهی است که با آن می توانید ابروهای پرپشت و زیبایی داشته باشید. لامینین از ریزش ابرو نیز جلوگیری کرده و مورد استفاده برای ابروهای تاتو شده و هاشور خورده است.