کلسترول بد خون

کاهش کلسترول بالا و علائم آن

کاهش کلسترول بد خون

کاهش کلسترول بد خون کلسترول از مواد طبیعی است که در بدن ساخته می شود و 75 درصد آن توسط کبد و 25 درصد آن از طریق مواد غذایی وارد بدن می شود. کلسترول نقش مهمی در ساخت غشای سلول … ادامه مطلب

0نظرات