برچسب: فولیکول مو

.jpg

تاثیر عصاره های گیاهی بر روی بهبود رشد مو

فولیکول‌ های مو، اعضایی تجدیدپذیر هستند که در طول عمر یک پستاندار، در یک چرخه تکراری رشد، برگشت و استراحت…