طب ایرانی

خواب و مشکلات بی خوابی سالمندان

خواب سالمندان چگونه باید باشد؟

سالمندان بیشتر از جوانان نیاز به خواب و استراحت در بستر دارند. طب ایرانی اصول خاصی را برای خواب و بیداری مطلوب بیان می کند که رعایت آنها به ارتقا کیفیت زندگی سالمند کمک می کند.در این راستا پیشنهاد میشود … ادامه مطلب

0نظرات