بیش فعالی

رژیم غذایی بیش فعالی

درمان بیش فعالی

بیش فعالی چیست ؟ شاید برای شما خیلی اتفاق افتاده باشید که کودکانی را درخانواده یا اطرافیان مشاهده کنید که بیش از حد پرتحرک بوده و نمی توانند یک جا بنشینند. این مقاله به تشخیص علائم کودکان بیش فعال و … ادامه مطلب

0نظرات