پاکسازی خون

1 کالا

  • ماء الجبن افتیمونی نیاکپودر ماء الجبن افتیمونی نیاک

    پودر ماء الجبن افتیمونی نیاک

    شروع از : 42,000 تومان
    پودر ماء الجبن افتیمونی نیاک محصولی از شرکت داروسازی معتبر نیاک است که حاوی 8 آنزیم ضروری و مورد نیاز بدن بوده و مصرف آن برای دفع خلط سودا و افزایش وزن و پاکسازی خون و کبد مناسب است و با سه طعم ساده، موزی و پرتقالی در اختیار شما قرار گرفته است.