ورم روده

1 کالا

  • کپسول گاسترینا

    کپسول گاسترینا فراطب

    21,700 تومان
    کپسول گاسترینا محصولی است گیاهی که از آن می توانید برای بیماری های مربوط به معده و روده استفاده کرد. هضم و جذب  غذا را بهتر می کند و سردی و تری معده را از بین می برد.