قرص شیکوریدین

1 کالا

  • اشتها-آور-گیاهی-خوب

    قرص شیکوریدین: اشتها آور

    20,000 تومان
    قرص شیکوریدین دینه ایران یک مکمل اشتها آور بوده که دارای مواد موثره مقوی و نیرو بخش نیز میباشد. از آن میتوان در بهبود حالت ضعف بدن و خستگی نیز بهره جست.