عصاره سنبل الطیب زردبند

1 کالا

  • شربت گیاهی والریانشربت سنبل الطیب برای کودکان

    شربت سنبل الطیب والریان زردبند : آرامبخش و ضد استرس

    50,000 تومان
    شربت سنبل الطیب ( شربت والریان ) زردبند حاوی عصاره خالص گیاه سنبل الطیب است که برای درمان بیخوابی و بهبود کیفیت خواب، کاهش استرس و تنیدگی، کاهش فشارهای عصبی و درمان اضطراب در بزرگسالان کاربرد  دارد. شربت سنبل الطیب برای کودکان نیز می تواند به عنوان تنظیم کننده خواب، بهبود خلق و خو و کاهش بیش فعالی مورد استفاده قرار گیرد.