شیمی درمانی

1 کالا

  • شربت سکنحبین بزوری

    شربت سکنجبین بذوری نیاک

    30,000 تومان
    از شربت سکنجبین بزوری می توان به عنوان کمک کننده در درمان بیماری های کبدی از جمله کبد چرب و سیروز کبدی استفاده کرد. همچنین برای کاهش عوارض شیمی درمانی نیز می توان از آن استفاده کرد.