سکنجبین زعفرانی

1 کالا

  • سکنجبین زعفرانی بهلینسکنجبین های بهلین

    سکنجبین زعفران بهلین

    ۱۶,۸۰۰ تومان
    «بهلین» نام تجاری انواع سیروپ سکنجبین ( سرکه انگبین به همراه عصاره میوه های تازه) با حفظ مواد اصلی می باشد که با انواع سرکه ای پرورده و عسل مرغوب تولید می شود. در ساخت این محصول انواع عرقیات جایگزین آب شده است و از شکر سفید شده، مزه دهنده یا رنگ دهنده های صنعتی و مواد نگه دارنده، استفاده نشده است .