رفع ناراحتی های سینه

1 کالا

  • شربت کمونی

    شربت کمونی آسم و برونشیت

    22,000 تومان
    شربت کمونی محصول شرکت داروسازی نیاک بوده که از آن می توانید برای آسم و برونشیت و همچنین ضد عفونی کننده مجاری تنفسی و رفع ناراحتی های سینه و سرفه استفاده کنید.