دمنوش آویشن

1 کالا

  • دمنوش آویشن

    ۱۵,۲۰۰ تومان
    کسانیکه مدام سرما می خورند و گرفتار سردردهای سینوزیتی می شوند بهتر است تا دمنوش آویشن را تجربه کنند. چرا که آویشن درمانگر سرفه های عفونی، آسم و عفونت های ریوی می باشد.