داروی افزایش میل جنسی زنان

1 کالا

  • فمکسایت محرک جنسی زنانفمکسایت محرک جنسی زنان

    کپسول فمکسایت قائم دارو

    ۴۰,۰۰۰ تومان
    کپسول فمکسایت قائم دارو افزایش میل جنسی زنان - محرک جنسی بانوان - تقویت کننده قوای جنسی و جـسمی بانـوان - درمان سرد مزاجی. این دارو جنبه تقویت کننده عمومی بدن را دارا می باشد و می توان به صورت دوره ای آن را مصرف کرد و با تقویت پایه ای بدن از بروز سرد مزاجی نیز پیشگیری نمود.