خواص روغن سیاه دانه مالشی

1 کالا

  • روغن سیاه دانه باریجروغن سیاه دانه باریج

    روغن سیاه دانه باریج

    24,000 تومان
    روغن سیاه دانه مالشی باریج یک محصول گیاهی برای درمان دردهای سرد مفاصل و همچنین تقویت و افزایش نعوظ و توان جنسی و همچنین تقویت ریشه مو و ریش و سبیل است که به صورت موضعی بر روی اندامهای مورد نظر قابل استفاده است.