تاناستوم

1 کالا

  • میگرن و سردرد

    تاناستوم: بهبود میگرن

    21,000 تومان
    قطره خوراکی تاناستوم زردبند باعث کاهش تعداد دفعات حمله های میگرنی و کاهش شدت آن میشود. برای کسانی که در مراحل ابتدایی سردردهای میگرنی هستند به عنوان پیشگیری کننده عمل میکند.