افزایش شیر مادر در طب سنتی

1 کالا

  • فنلین باریج اسانس داروی گیاهی درد پریودی و افزایش شیر مادر

    کپسول نرم فنلین: افزایش شیر مادر

    18,000 تومان
    فنلین یک کپسول نرم گیاهی است که از اسانس رازیانه تولید شده و برای تسکین درد پریودی در قاعدگی دردناک و افزایش شیر مادر در مادران شیرده و تنظیم هورمونی عملکرد بدن زنان کاربرد دارد.