اشتها آور قوی خانگی

1 کالا

  • اشتها آور گیاهی

    قطره اشتهاآور نارنج

    11,000 تومان
    قطره خوراکی نارنج زردبند با افزایش ترشح شیره معده سبب افزایش اشتها شده و از سوءهاضمه جلوگیری میکنید. از آن میتوان به عنوان چاشنی نیز در غذا استفاده کرد.