اشتها آور برای کودکان

1 کالا

  • قطره خوراکی گشنیز اشتها آور کودکان

    قطره خوراکی گشنیز: اشتهاآور کودکان

    9,550 تومان
    قطره خوراکی گشنیز زردبند یک مکمل اشتها آور بوده که به منظور افزایش اشتها در کودکان میتوان از آن استفاده کرد. این قطره سبب تحریک ترشح شیره معده میگردد و بدین طریق سبب افزایش اشتهای کودک میشود.