آویشن باغی

آویشن باغی

آویشن باغی یا Thymus vulgaris گونه اصلی و دارویی آویشن است که شربتهای سرماخوردگی و سرفه از آن گرفته می شود.

قیمت آویشن باغی و خواص آویشن باغی از جمله مواردی هستند که در  فروشگاه اینترنتی درمانگیاه قابل دسترسی هستند.

برای دریافت اطلاعات درباره این گیاه آویشن می توانید از درمانگیاه دیدن کنید.